Du är här

Tobak

Tobakslagens målsättning är ett rökfritt Finland. Vi vill för vår del vara med och påverka och bidra till att främja ett rökfritt Finland. Rökning bland unga i Finland minskar, den största delen av finska ungdomar röker inte. På senare tid har en utmaning varit en ökad snusanvändning och e-cigaretternas ökade popularitet. Det bästa sättet att undvika skadeverkningar är att avhålla sig från tobaks- och nikotinprodukter helt och hållet.

Samarbete

Tobakslagens mål är att användingen av tobaksprodukter upphör. Vi vill vara med och arbeta för att detta mål uppnås. Vi verkar inom många sektorer för att förebygga och minska rökning. Vi samarbetar med olika nätverk på lokal, regional och nationell nivå.

Vi är med i samarbetsprojektet Ett rökfritt Finland 2030. Målet ett rökfritt Finland ska uppnås genom att stärka en positiv inställning till rökfrihet hos befolkningen, genom att förebygga att unga börjar röka, genom att stöda beslut om att upphöra med tobaksprodukter samt genom att arbeta för att den nya tobakslagen verkställs.

Barn och unga är i en central ställning när det gäller arbetet med att förebygga och minska rökning. Som en del av det samarbete vi gör med skolorna finns Smokefree-verksamheten, vars mål är att barn och unga ska vara rök- och snusfria. Verksamheten erbjuder hjälp till skolor och läroanstalter i deras arbete för rökfrihet, men stöder också unga i att sluta röka och skolornas övergripande arbete för ökat välmående.

Mera information:

Minttu Tavia
minttu.tavia(a)ehyt.fi, 050 438 4227

 
 
X