Du är här

Utbildningar för professionella som arbetar med unga

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 
Utbildning om Spelkunskap
Gruppfenomenet-utbildning
 

Utbildning om Spelkunskap

Vad? Utbildningen erbjuder kunskap och arbetsverktyg för att hantera digitalt spelande. Under utbildningen behandlas barns och ungas digitala spelande och spelkulturer, spelfostran, spelproblem samt hur de kan förebyggas.

Varför? Digitalt spelande har blivit en allt betydelsefullare del av barns och ungas kultur, fritid och därmed också en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har kunskap och verktyg för att identifiera problematiskt spelande och kan stöda unga till en balanserad spelvardag.

För vem? För professionella som arbetar med barn och unga.
Spelkunskap utbildningen riktas till personal inom fostran, socialtjänsten och sjukvården (bl. a lärare, eftispersonal, skolhälsovårdare, ungdomsledare samt socialarbetare).
Utbildningens specifikare innehåll och längd bestäms enligt beställarens behov och önskemål.

Utbildningen innehåller bl. a:

  • digitalt spelande bland barn och unga
  • spelkulturer samt spelande som fenomen
  • spelandets olika motiv och verkan
  • problembaserat spelande
  • spelfostran och förebyggande av spelrelaterade skadeverkningar

Tid: 2,5-3 timmar

Pris? Avgiftsfritt

Beställningar och tilläggsinformation: utbildningsplanerare Annukka Såltin,  annukka.saltin(at)ehyt.fi, tel. 050 435 4248

Spelkunskap finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt under år 2020. 

Gruppfenomenet-utbildning

För vem? Lärare och övrig personal på andra stadiet och till alla andra som arbetar med ungdomar

Vad? Gruppfenomenet-utbildningen fördjupar sig i metoder hur man skapar och upprätthåller fungerande ungdomsgrupper. Under utbildningen behandlas b la gruppens stadier, fenomen som sker i grupp, praktiska övningar samt tips till olika gruppsituationer. En god gruppanda och stark gemenskap förebygger användning av rusmedel. Dessutom erbjuder utbildningen redskap för att behandla olika teman inom välmående och i Gruppfenomenet-handboken finns konkreta anvisningar på hur man bygger upp en diskussionsstund med ungdomar om t.ex. dejting, mobbning, digitalt spelande, cannabis eller vardagshantering. 

Varför? I läroanstalter på andra stadiet minskar de bestående grupperna och man talar om flexibla grupper. Flexibla grupper kan och bör utvecklas samt stödas. När studeranden upplever att de hör till en grupp ökar deras trivsel och välmående. Satsningar på läroanstaltens samhörighet har visat sig minska på avbrutna studier. Gruppfenomenet-utbildningen stöder förverkligande av gemenskaplig elevvård.

Hur? Gruppfenomenet-utbildningen räcker två timmar, högst 40 deltagare. Utbildningen kan beställas på svenska och finska (Ryhmäilmiö).

Feedback: Åren 2017-2018 deltog ca 1800 lärare och personal på Gruppfenomenet-utbildningen. 84,2% av deltagarna i Gruppfenomenet-utbildningen ansåg att utbildningen var klar och konsekvent. 74,1% utvärderade att utbildningen och handboken motiverade deltagarna att uppmärksamma i hur grupperna leds från ett nytt perspektiv. 69,5 % ansåg att de fick nya färdigheter för att leda grupper (n=429).

”Saker diskuterades på ett intressant sätt. Sättet att behandla temat fick oss att fundera på vår aktuella situation, vad som fungerar och vad behöver utvecklas och därmed skapade en grund för det nya." (feedback av deltagare 2018)

”Betydelsen av gruppbildning blev klarare och hur det inverkar på hela gemenskapen och speciellt på på ungdomarna." (feedback av deltagare 2018)

Pris: 300€ /utbildningen, priset inkluderar Gruppfenomenet-handboken till alla deltagare och utbildarens resekostnader.

Beställningar och tilläggsinformation av: Utbildningsplaneraren Katarina Rehnström, tel. 050 4081725, katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi

Kontakt: Katarina Rehnström,   katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi,   tel. 0504081725 

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
4 + 14 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.