Du är här

Vad vi gör

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Arbetet omfattar alla, barn och unga samt människor i arbetslivet och pensionärer.

Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar. Det här bidrar samtidigt till att utveckla välmående i hela samhället.

 

EHYT erbjuder metoder, information och hjälp för alla åldrar och grupper som grund för sunda levnadsvanor. Utgångspunkten för organisationens arbete är att rusmedel inte hör hemma i arbetslivet, i trafiken, under graviditeter eller i barn- och ungdomen. Barn och unga har rätt att växa upp i en trygg och rusmedelsfri omgivning, vilket varje vuxen genom sina egna val möjliggör.

 

EHYT: verksamhet vilar på vetenskaplig grund och utgår från den kunskapen när rusmedelspolitiken- och arbetet läggs upp. EHYT är en sakkunnigorganisation, en stödjare och påverkare. EHYT är också en medborgarorganisation - en arena för frivilligverksamhet, kamratstöd och en plats där människor får mötas. I EHYT:s verksamhet sammanflätas det frivilligarbete som görs runt omkring i Finlands med den egna personalens kunnande.

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
2 + 4 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.