Olet täällä

Toinen aste

Tarjoamme toisen asteen oppilaitoksille työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön sekä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.
 
PÄIHDEILMIÖ-OPPITUNNIT
PÄIHDEILMIÖ – OPAS OPPITUNNIN VETÄJÄLLE
RYHMÄILMIÖ-KOULUTUS
MITEN PUHUA KANNABIKSESTA
MATERIAALI HYVINVOINTIVIRTAA-VIIKOLLE 
JULKAISUT
 

 


Päihdeilmiö-oppitunnit

Miten erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset ovat vaikuttaneet päihteiden käyttöön Suomessa eri aikoina? Miksi päihteiden käyttöä säännellään? Entä miten sosiaaliset suhteet ja tunteet liittyvät päihteiden käyttöön?

Näistä ja monista muista päihteiden käyttöön liittyvistä kysy­myksistä keskustellaan Päihdeilmiö-oppitunnilla. Menetelmä tukee päihdekasvatuksen tavoitteita toisen asteen oppilai­toksissa, niin lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppitunnin tavoitteena on syventää opiskelijoiden päihteiden käyttöön liittyvää terveysosaamista ja saada hei­dät pohtimaan päihteiden käyttöä erityisesti sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Yhden oppitunnin kesto on 75−90 min. Yksi kouluttaja voi päivän aikana kouluttaa 3−4 ryhmää oppitunnin pituudesta riippuen.

Hinta: 200€ / päivä (max. 3−4 ryhmää) Pitkäkestoiset koulutussopimukset neuvotellaan erikseen.

Koulutustilaukset ja lisätietoa: koulutukset(a)ehyt.fi, koulutussuunnittelija Anu Rautama p. 050  325 9273


Päihdeilmiö – opas oppitunnin vetäjälle

Oppaassa esitellään valmis oppituntimalli 75−90 minuutin mittaiselle päihdekasvatustunnille. Opas tarjoaa myös tukea päihdeaiheisten keskustelujen käymiseen nuorten kanssa.

Päihdeilmiö – opas oppitunnin vetäjälle

Päihdeilmiö-esitys (oppituntiin kuuluva prezi-esitys)


Ryhmäilmiö-koulutus

Ryhmäilmiö-koulutus on kahden tunnin mittainen kokonaisuus, jossa perehdytään keinoihin luoda toimivia nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryhmän vaiheita, ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoitteita sekä hyviä vinkkejä erilaisiin ryhmätilanteisiin.

Oman lukunsa koulutuksessa ja Ryhmäilmiö-kirjassa saavat myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?

Ryhmäilmiö-koulutus on suunnattu kaikille nuorten ryhmiä ohjaaville, erityisesti opettajille. Koulutuksesta hyötyvät myös muut oppilaitoksen työntekijät ja esimerkiksi nuorisotyöntekijät. Suosittelemme Ryhmäilmiö-koulutuksen pitämistä koko opetushenkilöstölle sekä opiskelijahuollosta vastaaville henkilöille. Kaikki koulutuksen käyneet saavat Ryhmäilmiö-käsikirjan. Koulutuksen kesto on 2 h.

Hinta: 300€ / 2 h koulutus (sis. Ryhmäilmiö-käsikirjat osallistujille)

Koulutustilaukset ja lisätietoa: koulutukset(a)ehyt.fi; koulutussuunnittelija Anu Rautama p. 050  325 9273


Miten puhua kannabiksesta

Mitä on kannabis? Paljonko sitä käytetään? Miten siitä tulisi puhua nuorten kanssa? Näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia Miten puhua kannabiksesta -koulutuksessa. Kaksituntisessa koulutuksessa esitellään koulutusmalli, jonka avulla esimerkiksi terveystiedonopettaja tai terveydenhoitaja voi järjestää kannabisaiheisen oppitunnin tai vanhempainillan. Koulutuksessa tarjotaan myös kattava faktapaketti kannabiksesta. Kysymyksille ja keskustelulle on varattu runsaasti aikaa.

Koulutus on maksuton.

Lisätietoa:
Kim Kannussaari
asiantuntija
kim.kannussaari(a)ehyt.fi
050 597 7555

Katso koulutukset


Materiaali Hyvinvointivirtaa-viikolle 2018: Hyvät ja huonot bileet 

Hyvät ja huonot bileet-toimintapiste on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Toimintapisteen tarkoituksena on saada opiskelijat pohtimaan sitä, mikä tekee bileistä hyvät ja mikä huonot. Opiskelijoiden kanssa keskustellaan vastauksista, mutta oikeita ja vääriä vastauksia ei ole; jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Tavoitteena on positiivinen ja rakentava keskustelu; jossa pohditaan teemaa monelta näkökannalta: miten voidaan varmistaa, että bileistä tulee hyvät/mitä kannattaa ottaa huomioon, ettei bileissä tapahtuisi mitään ikävää?

Toimintapiste tarvitsee vetäjäkseen 1-2 henkilöä oppilaitoksesta. Lisäksi tarvitaan fläppi/liitutaulu, kyniä ja post-it lappuja. Ohjeistus toimintapisteen toteuttamiseen ohessa:

Työskentelyohje - Hyvät ja huonot bileet

Hyvät bileet

Huonot bileet


Materiaali Hyvinvointivirtaa-viikolle: Päihdeilmiö-rastirata

Päihdeilmiö-rastirata on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Tehtäväradan tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan päihteiden käyttöä erilaisista näkökulmista ja virittää keskustelua päihteiden vaikutuksesta työkykyyn. Materiaali sopii mainiosti hyödynnettäväksi ammatillisten oppilaitosten Hyvinvointivirtaa-viikolla. Päihdeilmiö-rastirata sisältää neljä erilaista, päihteisiin, hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvää rastipistettä, joita opiskelijat kiertävät ryhmissä. Yksi rasti kestää noin 15 minuuttia. Voit valita yhden tai useamman rasteista kiertopistetyöskentelyyn.

Rastien tehtäväkortit löytyvät alta erillisenä tiedostona. Tulosta tehtäväkortit ja jaa ne valmiiksi rastipisteille. Jaa rastipisteille myös paperia ja kyniä valmiiksi. Rastilla nro 2. tarvitaan tietokone/tabletti videon katsomista varten. Jaa opiskelijat neljään 3‒5 hengen ryhmään. Mikäli opiskelijoita on enemmän, voit myös jakaa heidät esimerkiksi kahdeksaan ryhmään, jolloin kaksi ryhmää suorittaa samaan aikaan tiettyä tehtävää. Tehtävien vastaukset käydään läpi, kun kaikki rastipisteet on kierretty. Kaikkiin tehtäviin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, mutta rastin nro 1. oikeat vastaukset on koottu valmiiksi esitykseen: ”Päihdeilmiö-rastirata – tehtävien vastaukset”. Purkukeskusteluun on hyvä varata aikaa noin puoli tuntia.

Päihdeilmiö-rastiradan tehtäväkortit

Päihdeilmiö-rastirata, tehtävien vastaukset

Ohjeistus Päihdeilmiö-rastiradan vetäjälle

På svenska: Rusfenomenet-uppgiftsbanan


Julkaisut

Amis hyvin, kaikki hyvin (2016) on kirja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnista, sen rakennuspalikoista ja taustatekijöistä. Kirja on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville, mutta soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi hyvinvointityön johtamisen apuna, opettajankoulutuksessa, järjestöjen hyvinvointityön siivittäjänä sekä nuorisotyön arkisen kohtaamisen tukena.

Yhteisöjen aika - Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa (2016) on tutkimus Ryhmäilmiö-menetelmän vastaanotosta ammatillisissa oppilaitoksissa. Samalla tutkimus on laajempi tapaustutkimus sosiaali- ja ryhmäpedagogisten toimintatapojen hyödyistä, mahdollisuuksista ja esteistä ammatillisessa koulutuksessa. Katsauksessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä ammattiin opiskelevat haluavat elämältä? Kuinka oppilaitokset valmistavat hyvään elämään ja työelämään? Mitä ovat ammatillisten opettajien arkityön kipupisteet? Millaista johtamista ammatilliset opettajat toivovat?

Kuinka terveyttä tehdään? Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina (2014) on katsaus, jossa käydään läpi tutkimustuloksia terveyden sosiaalisista ulottuvuuksista. Niiden pohjalta esitetään konkreettinen toimintalinja nuorten sosiaalisen pääoman ja luottamuksen vahvistamiseksi. Toiminnan keskiössä ovat koulut ja etenkin ammatilliset oppilaitokset.

Ryyppäämällä ryhmäksi? Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin (2012) on tutkimus 48 eri opiskelijaryhmän juomisesta ja juomisessa vaikuttavista sosiaalisista, kulttuurisista ja moraalisista tekijöistä. Juominen on nuorille ja nuorille aikuisille yhdessäolon rituaali. Juomalla ylitetään yhdessä arkea ja kirkastetaan niitä tekijöitä, jotka muodostavat erillisistä yksilöistä yhteisen ”meidät”.  Tämä avaa ehkäisevälle päihdetyölle selkeän toimintakentän. Tarve juoda vähenee, jos nuoret kokevat kuuluvansa ryhmään ja ympäröivään maailmaan jokapäiväisessä arjessaan. Tutkimustuloksia verrataan 2000-luvun ehkäisevän päihdetyön näkökulmiin ja analyysin perusteella linjataan tulevaisuuden ehkäisevää päihdetyötä laadukkaammaksi ja tuloksellisemmaksi.


Utbud på svenska

Utbildningar och material riktat till andra stadiet hittas på:

http://www.ehyt.fi/sv/andra-stadiet

http://www.ehyt.fi/sv/materialbank

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 
X