Olet täällä

Tyhjä

0,00 €

Shopping cart is empty

Julkaisukauppa

Päihde- ja pelikasvatuksen koulutuksia ja aineistoja löytyy ala¬kouluista korkeakouluihin saakka. Vuorovaikutteinen työ kattaa lapset ja nuoret, heidän vanhempansa sekä koulujen ja oppilaitoksen henkilökunnan.
"Maksuton"
"Maksuton"
Päihdeilmiö -oppitunti toisen asteen opiskelijoille
"Maksuton"
Ryhmäilmiö -koulutus toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle
"Maksuton"
Ehkäisevä työ kannattaa eduskuntavaalit 2019
"Maksuton"
Yhteisöjen aika. Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa. Antti Maunu
3,50 €
Kuinka Terveyttä tehdään. Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina. Antti Maunu
3,50 €
Anvisning för läroanstalter  för att ingripa i tobaksrökning samt användning av snus och  e-cigaretter
"Maksuton"
Ohjeistus oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen.
"Maksuton"
Förebyggande rusmedelsarbete och spelfostran  till skolor och läroanstalter
"Maksuton"
Media mukana lapsen arjessa
"Maksuton"
Kupla-hanke ottaa päihteet puheeksi korkeakouluissa
"Maksuton"
Rusfenomenet. Rusmedelsfostran för läroanstalter på andra stadiet
3,00 €
Neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta
"Maksuton"
"Maksuton"
Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa
"Maksuton"
Tiedätkö mitä juot
"Maksuton"
EHYT Teema 13 Eriarvoisuus
6,00 €
Yhteisölähtöisen ehkäisevän  päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen toiminnan  hyviä käytäntöjä
"Maksuton"
asunto ensin
"Maksuton"
"Maksuton"
"Maksuton"
"Maksuton"
ånni ohjaajan opas
"Maksuton"
Juteltaisko?
"Maksuton"
3,00 €
4,00 €
0,18 €
0,18 €
6,00 €
"Maksuton"
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,50 €
"Maksuton"
"Maksuton"
"Maksuton"
6,00 €
6,00 €
0,18 €
"Maksuton"
"Maksuton"
0,50 €
0,50 €
"Maksuton"
3,00 €
0,20 €
0,20 €
0,80 €
5,00 €
0,20 €
0,40 €
0,40 €
0,20 €
0,50 €
"Maksuton"
3,50 €
"Maksuton"
6,00 €
"Maksuton"
0,18 €
0,18 €
6,00 €
6,00 €
52,00 €
0,50 €
0,50 €
6,00 €
2,80 €
"Maksuton"
0,50 €
6,00 €
6,00 €
2,50 €
6,00 €
"Maksuton"
0,18 €
0,18 €
0,18 €
"Maksuton"
"Maksuton"
"Maksuton"
X